1. ICSM 2019
12-13 Nİsan İstanbul, TÜRKİYE
ETKİNLİK İÇİN Tıklayın

SKOLYOZ DERNEĞİ TARİHÇESİ

Skolyoz hastalığının tanı, önleme ve tedavi konularında görev alan farklı disiplinlerdeki meslek mensuplarının bilimsel yeniliklere ulaşmalarını kolaylaştırmak, klinisyenlere multidisipliner yaklaşım modelini benimsetmek ve hastaların tedaviden yararlanma konularında yaşanılan problemleri ortaya çıkararak çözüm önerileri ile birlikte akademik ve sosyal çalışmalar yürütmek üzere 21 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

SKOLYOZ DERNEĞİ MİSYONU

Erken tanı ve önleme programları ile ilgili sağlık politikaları geliştirmek, etkin ve nitelikli tedavi sunumunda bilimsellik ve yararlılığı ticarileşmenin önünde tutmak, tedavi planlama ve uygulamalarının kanıta dayalı ve ölçülebilir niteliklerde sunulmasını desteklemek.

SKOLYOZ DERNEĞİ VİZYONU

Sağlıklı nesiller için skolyozun erken tanı ve önleme programlarının ülkemiz sağlık sistemine kazandırılması. Koruma, önleme ve tedavi konularında sağlık profesyonellerinin ve sağlık hizmeti sunucularının kanıta dayalı güncel yaklaşımları ve multidisipliner çalışma modelini benimsemelerini sağlamaktır. Sağlık politikalarının belirlenmesinde koruyucu ve önleyici uygulamaların tedavi edici uygulamalara göre daha fazla desteklenmelerini sağlamak.

SKOLYOZ DERNEĞİ KURULLARI


Yönetim Kurulu

  • Adnan APTİ - Başkan
  • Tuğba KURU ÇOLAK - Başkan Yardımcısı
  • Akın BAŞKENT- Sekreter
  • İlker ÇOLAK - Sayman
  • Elif Elçin DERELİ - Üye

Denetleme Kurulu

  • Nazif Ekin AKALAN - Başkan
  • Gönül ACAR - Üye
  • Remzi Tuğrul ALPTEKİN - Üye

ÜYELİK BAŞVURUSU

Üyelik İçin Tıklayınız